Martin Ekelund aka Kidkie
AK47

ak4-800

Kalashnikov. Wood. Toy?